НП Иновации в действие


Ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски гостуваха на
пловдивското училище „Васил Петлешков“, където наблюдаваха
мултидисциплинарни уроци. Български език и изкуства съчета урокът в 3.
клас, в който третокласниците писаха диктовка, докато слушаха песничка
за опазването на природата. Музикалната диктовка е метод, който дава
възможност на малчуганите да се забавляват, докато учат. В екипи децата
определяха частите на речта, съдържащи се в припева на екопесента.
„Природата пазете!“ са съществително име и глагол, но и послание към
хората да пазят планетата си“ – каза Вероника от 3 „в“ клас. А Любчо
допълни, че посланието трябва да се превърне в заповед, ако искаме да
живеем в един по-чист свят. Водени от темата за опазването на природата,
третокласниците се разделиха на екипи и получиха задачи да направят
почетен знак „Пазител на природата“, илюстрация към екопесничката и
музикални бутилки от непотребни материали.
В часа по математика шестокласниците се върнаха в III век пр.н.е., за да
се запознаят с Архимед и неговите открития. Те имаха мисията да
помогнат на специалистите от „Индекс 6“, които имаха пробив в
системата. Трябваше да се открият фалшивите детайли. Децата се отзоваха
веднага, защото вече бяха посетили завода по програма за кариерно
ориентиране и отлично познаваха спецификата на работата там. Екипите
използваха знанията си по човекът и природата, съчетаха ги със
съвременните технологии и успяха бързо да открият фалшивите детайли.
Изчисляваха бързо с помощта на екселски таблици, изполваха свойствата
на някои вещества, анализира резултатите и … ЕВРИКА! Откриха, че в
детайлите на „Индекс 6“ има и пластмаса, цинк и желязо! Пластмасата
веднага бе изпратена в жълтата кофа за рециклиране, защото са отговорни
за опазването на природата. Мисията бе изпълнена успешно, а накрая
всички буквално изядоха формулите, които използваха за своите открития.
НП „Иновации в действие“ даде възможност на ОУ „Васил Петлешков“
да представи мултидисциплинарните уроци, с които прави учебния процес
по-забавен и близък до света на децата, а учителите обмениха опит и идеи
за ползотворно сътрудничество.