НП Иновации в действие


Ученици и учители от ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски гостуваха на
пловдивското училище „Васил Петлешков“, където наблюдаваха
мултидисциплинарни уроци. Български език и изкуства съчета урокът в 3.
клас, в който третокласниците писаха диктовка, докато слушаха песничка
за опазването на природата. Музикалната диктовка е метод, който дава
възможност на малчуганите да се забавляват, докато учат. В екипи децата
определяха частите на речта, съдържащи се в припева на екопесента.
„Природата пазете!“ са съществително име и глагол, но и послание към
хората да пазят планетата си“ – каза Вероника от 3 „в“ клас. А Любчо
допълни, че посланието трябва да се превърне в заповед, ако искаме да
живеем в един по-чист свят. Водени от темата за опазването на природата,
третокласниците се разделиха на екипи и получиха задачи да направят
почетен знак „Пазител на природата“, илюстрация към екопесничката и
музикални бутилки от непотребни материали.
В часа по математика шестокласниците се върнаха в III век пр.н.е., за да
се запознаят с Архимед и неговите открития. Те имаха мисията да
помогнат на специалистите от „Индекс 6“, които имаха пробив в
системата. Трябваше да се открият фалшивите детайли. Децата се отзоваха
веднага, защото вече бяха посетили завода по програма за кариерно
ориентиране и отлично познаваха спецификата на работата там. Екипите
използваха знанията си по човекът и природата, съчетаха ги със
съвременните технологии и успяха бързо да открият фалшивите детайли.
Изчисляваха бързо с помощта на екселски таблици, изполваха свойствата
на някои вещества, анализира резултатите и … ЕВРИКА! Откриха, че в
детайлите на „Индекс 6“ има и пластмаса, цинк и желязо! Пластмасата
веднага бе изпратена в жълтата кофа за рециклиране, защото са отговорни
за опазването на природата. Мисията бе изпълнена успешно, а накрая
всички буквално изядоха формулите, които използваха за своите открития.
НП „Иновации в действие“ даде възможност на ОУ „Васил Петлешков“
да представи мултидисциплинарните уроци, с които прави учебния процес
по-забавен и близък до света на децата, а учителите обмениха опит и идеи
за ползотворно сътрудничество.


„Винаги има нещо хубаво, което може да ти се случи“

На 17 и 18 май в ОУ „Васил Петлешков“ хартиените учебници отидоха в историята. Това стана възможно благодарение прилагането на иновативните методи на преподаване, които учителите от училището приложиха в образователния процес.
Именно тези иновации бяха тема на междуучилищната среща с учениците и учителите от ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово и ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас, реализирана по НП „Иновации в действие“.
Парадигмата на учене може да се промени с помощта на модела 1:1 (едно към едно). В това ни убедиха учителят в начален етап Калина Даскалова и нейните ученици от 4 в клас, които реализираха урока по човекът и обществото „Ние сме граждани на европейска България“, работейки на персонални Chromebook устройства и използвайки свое копие на документ с всички задачи за часа, включващ връзки с разнообразни материали – ММТS. Попълниха анонимна анкета в Google, дискутираха какво прави Европейският съюз за своите граждани и за планираното осигуряване на безплатен достъп до интернет. Акцент в урока беше и приносът на нашата родина за опазване и обогатяване на културното наследство на голямото ни европейско семейство. Учениците изброиха разнообразни примери за материални и духовни културни ценности и гледаха презентация за българските занаяти, изготвена от групата за занимания по интереси “4web”.
Във всички тези дейности равноправен партньор им бяха четвъртокласниците от ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово, които имаха достъп до същите задачи в Google classroom на своите Chromebook устройства.
Учениците и учителите от ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас, които участваха в урока чрез видеовръзка в Google meet също попълниха анкетата и имаха достъп до всички електронни ресурси в урока.
Часът по математика в 6. клас се превърна в урок по родолюбие, в който мултидисциплинарният метод на преподаване обедини науките математика, география и екология. Учениците работиха групово по тема „Пропорции“, ориентираха се за главните градове, разположени в полите на Стара планина, Пирин, Дунава и Горнотракийската низина, изчисляваха разстоянието по карта между Пловдив и градовете Велико Търново, Русе, Мелник и избран любим град. Екологичната част на урока включваше пресмятане на количеството хартия за рециклиране, събрано от училището, както и капачките по инициатива „Капачки за бъдеще“. Урокът беше реализиран от Милена Маврова и Николина Барбутева – учители в прогимназиален етап.
„Винаги има нещо хубаво, което може да ти се случи“ – това разбраха в два последователни дни учениците от 3 б клас. В подготовка на темата за своя урок „Красотата на българската шевица“ те посетиха „Занаятчийското училище“ и улицата на занаятите в комплекс „Старинен Пловдив“. Хубави неща им се случиха на тях и на техните приятели – четвъртокласниците от ОУ „Неофит Рилски“ в с. Ягодово, защото имаха възможност отблизо да се запознаят със занаятчийските работилници по тъкачество, дърворезба, стъклопис, грънчарство и да се включат в изработването на елементи и предмети от тези дейности. Впечатленията и знанията, които придобиха, учениците приложиха в последващия урок по български език и литература, технологии и предприемачество и изобразително изкуство.
„Красотата на българската шевица“ беше темата на тяхната „бягаща“ диктовка, която освен за бързина, трябваше да бъде оценена и за точност от съдийска комисия.
Още куп интересни и забавни за учениците и учителите предизвикателства ги очакваха през този час. Състезателният характер и отборният дух им помогна да ги преодолеят и в края на часа всички да се чувстват победители, но най-вече техният учител Антония Ангелова. Като млад учител, тя направи своя дебют пред публика и представи пред гостите иновативните си методи на преподаване, които включват мултидисциплинарност, групова работа и физическа активност в един учебен час.
„Забавно и полезно“ – това беше изводът, до който учениците сами достигнаха използвайки метода на формиращо оценяване в края на часа.
Прилагайки хибридния начин (комбинация от присъствено и онлайн) на мобилност на срещите между отделните училища, се реализира още една своеобразна иновация по НП „Иновации в действие“. Така ОУ „Васил Петлешков“ – домакин, ОУ „Неофит Рилски, с. Ягодово и ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас, осъществиха по нов начин своята организация на срещата. Той е приложим в условията на пандемия и в същото време оправдава максимата, че „който иска – намира начин!“
НП Иновации в действие – мобилност Бургас

Една успешно реализирана мобилност на петима учители и петима ученици от ОУ „Васил Петлешков“ по НП „Иновации в действие“.От 02.06. до 04.06.2021 г. ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас – домакин на събитието, представи пред ОУ „Васил Петлешков“ и 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий “ гр. София своите форми на иновативни практики в училище, реализирани в „Проектна седмица“. Изключително интересни, полезни и вълнуващи бяха представените теми – „Еко шок“, „Училищна медиация“ и “ Песен за огън и лед“. Мястото за осъществяване на дейностите по последната тема беше с. Ново Паничарово, разположено в полите на Странджа планина. Там във възстановеното килийно училище учениците от трите училища участваха в урок по краезнание. По – късно той се пренесе на площада на селото, а от там – в параклиса „Св. Константин и Елена“, където беше представен танцът „Огън и лед“ – съвременна възстановка на обичая нестинарство.На следващия ден, в заключителната работна среща на екипите от трите училища, се обсъдиха идеи и решения за мултиплициране на опита.