Еразъм+

Проект по програма „Еразъм +” за 2020/2021 учебна година

С радост информираме общността, че ОУ „Васил Петлешков” стартира новата учебна година с работа по проект  “Teachers in Action”, съфинансиран от Еразъм +. Проектът по ключова дейност 1 е свързан с повишаване на квалификацията на преподавателите и ще бъде реализиран в рамките на една година. Учителите ще вземат участие в курсове в три обучителни направления:

  1. “Как да използваме таблети, образователни  уеб базирани приложения и социални медии в класната стая.”
  2. “Творчество, иновации, мотивация и нови методики за преподаване.”
  3. “Структурирано образователно посещение на училища, институти и обучителни семинари”  в Хелзинки.

   Основната цел на проекта е повишаване качеството на преподаване в училище. След обмен на добри практики и споделен опит винаги възникват нови идеи как да подобрим работата си и да бъдем по-ефективни в обучението на учениците. Програмата “Еразъм+“ ни дава възможност да усвояваме нови техники на преподаване, да развиваме както своя потенциал и талант, така и компетентностите на нашите ученици.