Еразъм+

Проект по програма „Еразъм +” за 2020/2021 учебна година

С радост информираме общността, че ОУ „Васил Петлешков” стартира новата учебна година с работа по проект  “Teachers in Action”, съфинансиран от Еразъм +. Проектът по ключова дейност 1 е свързан с повишаване на квалификацията на преподавателите и ще бъде реализиран в рамките на една година. Учителите ще вземат участие в курсове в три обучителни направления:

  1. “Как да използваме таблети, образователни  уеб базирани приложения и социални медии в класната стая.”
  2. “Творчество, иновации, мотивация и нови методики за преподаване.”
  3. “Структурирано образователно посещение на училища, институти и обучителни семинари”  в Хелзинки.

   Основната цел на проекта е повишаване качеството на преподаване в училище. След обмен на добри практики и споделен опит винаги възникват нови идеи как да подобрим работата си и да бъдем по-ефективни в обучението на учениците. Програмата “Еразъм+“ ни дава възможност да усвояваме нови техники на преподаване, да развиваме както своя потенциал и талант, така и компетентностите на нашите ученици.

ОУ “Васил Петлешков” стартира реализирането на дейностите по проект “Teachers in action”, за който спечели финансиране през 2020 г. по програма Erasmus+.

Г-жа Атанасова, преподавател по информационни, технологии е във Флоренция и ще се обучава в продължение на две седмици: „Как да използваме таблети, образователни, уеб базирани приложения и социални медии в класната стая”. Избрахме този обучителен курс защото сме иновативно училище и желаем да ускорим процеса на модернизация. Г-жа Танчева, преподавател по английски език, е в Барселона и ще се обучава в продължение на две седмици: „Творчество, иновации, мотивация и нови методики за преподаване”. Да се постигне качествено чуждоезиково обучение е амбициозна задача, която изисква мотивация, компетентност и готовност за справяне с предизвикателствата за работа със Z-поколението. Творчеството е „застрашен вид” в нашия модел на образование, който все повече се подчинява институционално на учебни и ограничителни оценки. Креативността е нещо, което не е запазено за конкретна част от преподаването, а нещо, което може и трябва да бъдат интегрирано във всеки аспект нанашата практика и опит.


Обученията са организирани от Europass Teacher Academy, най-големият европейски доставчик на курсове за професионално развитие. Обучителите мотивират и насърчават професионални връзки между преподаватели с разнообразен опит, дългосрочно сътрудничество и ползотворен обмен, като същевременно предоставят висококачествени иновативни курсове. Освен това, благодарение на практическия, съвместен характер на обученията, участниците имат много възможности да установят нови контакти и приятели, често преминавайки в нови проекти и приятелства за цял живот.

Общуването на чужд език създава самочувствие, открива нови хоризонти, възпитава достойни граждани на Европа и света, а учителят може да бъде вдъхновяващ пример за подражание.