Национални програми и Проекти

Наименование на проекта/дейносттаНачална датаКрайна датаВид програма
„Училищно мляко“18.9.202329.3.2024друга национална програма
„Училищен плод“19.9.202328.3.2024друга национална програма
„Без свободен час“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Учителят – алгоритъм“1.6.202331.5.2024програма на ЕС – Еразъм +
„Заедно в изкуствата и в спорта“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Иновации в действие“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Оптимизация на училищна мрежа“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Иновативни училища“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Ученически олимпиади и състезания“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
„Квалификация на педагогическите специалисти“15.9.202314.9.2024по национална програма на МОН
Национална програма „България – образователни маршрути“5.10.202314.9.2023по национална програма на МОН