Прием – Пети клас

Уважаеми родители, запознайте се със заповедта на Директора на ОУ „Васил Петлешков“ във връзка с план-прием за учебната 2024/2025 г. Заповед № РД-10-385