Прием – Пети клас

Уважаеми родители,

запознайте се със заповедта на Директора на ОУ „Васил Петлешков“ във връзка с план-прием за учебната 2023/2024 г.

Заповед № РД-10-304