Прием- Пети клас

Уважаеми родители,

Поради големия брой ученици от 4. клас, напуснали през лятото, за предстоящата учебна година се формират две паралелки в 5 клас. Това налага промени в класното ръководство и състава на новосформираните паралелки. Можете да се запознаете с промените в приложените списъци. Родителската среща ще се проведе присъствено на 13.09.2022 г. от 18:00 ч. 

Списъци с учениците в пети класУважаеми родители,

запознайте се със заповедта на директора за план – прием в пети клас за учебната 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ за учебната 2022/2023 г.