Прием – Първи клас


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На посочения линк ще откриете информация за приема на ученици в първи клас през учебната 2023/2024 г.

Информационен бюлетин за родителите за прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

запознайте се със заповедта на Директора на ОУ „Васил Петлешков“ във връзка с план-прием за учебната 2023/2024 г.

Заповед № РД-10-304


Уважаеми родители,

запознайте се с утвърдения График на дейностите за прием в първи клас за 2023/2024 година.