Прием – Първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

запознайте се със заповедта на Директора на ОУ „Васил Петлешков“ във връзка с план-прием за учебната 2024/2025 г.

Заповед № РД-10-385


Уважаеми родители,

запознайте се с утвърдения График на дейностите за прием в първи клас за 2024/2025 година.