Прием – Първи клас

Разпределение на учениците в 1. клас за 2022/2023 година:

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „А“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „Б“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. „В“ КЛАС 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Първата родителска среща за първи клас ще бъде на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. 


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На посочения линк ще откриете информация за приема на ученици в първи клас през учебната 2022/2023 г.

Информационен бюлетин за родителите за прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Знаем, че с нетърпение очаквате да научите всичко, което Ви вълнува при постъпването на детето Ви в първи клас. Заповядайте в четвъртък – 21. април 2022 г. от 18:00 ч. в класната стая на открито в двора на ОУ „Васил Петлешков“. Ще отговорим на въпросите, които Ви интересуват, ще се запознаете с учителите, които ще обучават децата Ви, както и ще можете да разгледате сградата, в която ще учат първокласниците. Очакваме Ви!


Уважаеми родители,

запознайте се със заповедта на директора за план – прием в първи клас за учебната 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ за учебната 2022/2023 г.


Уважаеми родители,

запознайте се с утвърдения График на дейностите за прием в първи клас за 2022 година.

Уважаеми родители,

на посочените линкове са списъците на учениците от 1. клас разпределени по паралелки за учебната 2021/2022 година. Първа родителска среща ще се проведе на 08.09.2021 г., сряда от 18:00 ч. в класните стаи.

1 а клас

1 б клас 

1 в клас

Прием на новоприети ученици в I клас:

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че подаването на заявленията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2014 г., ще стартира през месец май 2021 г.
Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на системата в раздел „Нормативни документи“.
Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.
Отдел „Образование и бизнес развитие“
Община Пловдив

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ за учебната 2021/2022 г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.