Прием – Първи клас

Уважаеми родители,

на посочените линкове са списъците на учениците от 1. клас разпределени по паралелки за учебната 2021/2022 година. Първа родителска среща ще се проведе на 08.09.2021 г., сряда от 18:00 ч. в класните стаи.

1 а клас

1 б клас 

1 в клас

Прием на новоприети ученици в I клас:

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че подаването на заявленията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2014 г., ще стартира през месец май 2021 г.
Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на системата в раздел „Нормативни документи“.
Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.
Отдел „Образование и бизнес развитие“
Община Пловдив

ЗАПОВЕД ПЛАН – ПРИЕМ за учебната 2021/2022 г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.