COVID 19

Насоки за обучение в условия на Ковид-19

Правилник за работа в условията на COVID-19

Приложение 1 към правилник за работа в условията на COVID-19

Заповед на Министерството на здравеопазването

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 21.01.2022 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че ученици от III „б“ и IV  ,,а“ клас са с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив се налага карантиниране на паралелките. Учениците  ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда от 24.01.2022 г до 26.01.2022 г. вкл. Ще се обучават по следния дневен режим:

1. 09:00 09:20
2. 09:30 09:50
3. 10:00 10:20
Голямо междучасие 20 мин.
4. 10:40 11:00
5. 11:10 11:30
6. 11:40 12:00

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 19.01.2022 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че ученик от III „в“ клас е с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив от 19.01.2022 г.  се налага карантиниране на цялата паралелка. Учениците  ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда до 24.01.2022 г. вкл. Ще се обучават по следния дневен режим:

1. 09:00 09:20
2. 09:30 09:50
3. 10:00 10:20
Голямо междучасие 20 мин.
4. 10:40 11:00
5. 11:10 11:30
6. 11:40 12:00

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 13.12.2021 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че преподавател от IV „б“ клас е с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив от 13.12.2021 г.  се налага карантиниране на цялата паралелка. Учениците  ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда до 17.12.2021 г. вкл. Ще се обучават по следния дневен режим:

1. 09:00 09:20
2. 09:30 09:50
3. 10:00 10:20
Голямо междучасие 20 мин.
4. 10:40 11:00
5. 11:10 11:30
6. 11:40 12:00

дата: 20.10.2021 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че един ученик от VI „в“ клас са с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив не се налага карантиниране на цялата паралелка,  ученикът не е посещавал училище през последните 48 часа.

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 18.10.2021 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че двама ученици от VI „в“ клас са с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив не се налага карантиниране на цялата паралелка,  учениците не са посещавали училище през последните 48 часа.

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 12.10.2021 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че ученик от VII „б“ клас е с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив от 13.10.2021 г.  се налага карантиниране на цялата паралелка. Учениците  ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда до 20.10.2021 г. вкл. Ще се обучават по следния дневен режим:

1. 08:00 – 08:30
2. 08:40 – 09:10
3. 09:30 – 10:00
Голямо междучасие
4. 10:30 – 11:00
5. 11:20 – 11:50
6. 12:10 – 12:40
7. 13:00 – 13:30

Актуална информация за епидемичната обстановка в училищe

дата: 12.10.2021 г.
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че ученик от VI „б“ клас е с положителен тест на COVID-19. По предписание на РЗИ – Пловдив не се налага карантиниране на цялата паралелка,  ученикът не е посещавал училище през последните 72 часа.

ИНФОРМАЦИЯ

за карантинирани ученици, учители и паралелки поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

дата: 08.10.2021 г.

В ОУ „Васил Петлешков“ към момента са карантинирани: една паралелка – 3 a клас, един преподавател от същата паралелка, четирима ученици от 2 б клас,  двама ученици от 5 а, един ученик от 5 б клас и двама служители от непедагогическия персонал.

ИНФОРМАЦИЯ

за карантинирани ученици, учители и паралелки поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

дата: 05.10.2021 г.

В ОУ „Васил Петлешков“ към момента са карантинирани: една паралелка – 3 a клас, един преподавател от същата паралелка, четирима ученици от 2 б клас,  двама ученици от 5 а клас и двама служители от непедагогическия персонал.

ИНФОРМАЦИЯ

за карантинирани ученици, учители и паралелки поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

дата: 30.09.2021 г.

В ОУ „Васил Петлешков“ към момента са карантинирани: една паралелка – 2 б клас, двама преподаватели, трима ученици от 5 клас, един ученик от 6 клас и двама служители от непедагогическия персонал.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 24.05.2021 – 28.05.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 393

Нямаме карантинирани ученици и учители поради заболяване от COVID-19

Дата: 28.05.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 17.05.2021 – 21.05.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 393

Нямаме карантинирани ученици и учители поради заболяване от COVID-19

Дата: 21.05.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 10.05.2021 – 14.05.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 393

Нямаме карантинирани ученици и учители поради заболяване от COVID-19

Дата: 14.05.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 12.04.2021 – 16.04.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 393

Отсъстват  двама ученици поради заболяване с COVID 19.

Дата: 16.04.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 15.03.2021 – 19.03.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 391

Отсъстват  двама учители поради заболяване с COVID 19.

Дата: 19.03.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 08.03.2021 – 12.03.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 391

Отсъстват  двама учители поради заболяване с COVID 19.

Отсъства един ученик и един учител поради контакт с болен близък 

Дата: 12.03.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 01.03.2021 – 05.03.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради заболяване с COVID-19: двама учители и  карантинирани поради контакт с болен близък : един ученик и един учител

Дата: 05.03.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 22.02.2021 – 26.02.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19( карантинирани поради контакт с болен близък) : един ученик

Дата: 26.02.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 15.02.2021 – 19.02.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма

Дата: 19.02.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 08.02.2021 – 12.02.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 391

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19 : няма

Дата: 12.02.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 01.02.2021 – 05.02.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 391

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19( карантинирани поради контакт с болен близък) : един ученик

Дата: 05.02.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 25.01.2021 – 29.01.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19 : няма

Дата: 29.01.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 18.01.2021 – 22.01.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19( карантинирани поради контакт с болен близък) : двама ученици

Дата: 22.01.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 11.01.2021 – 15.01.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19( карантинирани поради контакт с болен близък) : един ученик

Дата: 15.01.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 04.01.2021 – 08.01.2021

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма 

Дата: 08.01.2021 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 23.11.2020 – 27.11.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: 24  ученици  (карантинирани поради контакт с болен близък)  и двама учители с положителен тест за COVID 19

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

Дата: 27.11.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 16.11.2020 – 20.11.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: 27  ученици  (карантинирани поради контакт с болен близък) , един ученик с положителен тест за COVID 19 и двама учители с положителен тест за COVID 19

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

Дата: 20.11.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 09.11.2020 – 13.11.202

от училище ОУ „Васил Петлешков

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 1

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 7877

Общ брой ученици: 390

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: 31  ученици, един контактен преподавател (карантинирани поради контакт с болен близък), и двама заразени преподаватели

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

 

Дата: 13.11.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 03.11.2020 – 06.11.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: девет  ученици и трима преподаватели (карантинирани поради контакт с болен близък) 

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

Дата: 06.11.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 26.10.2020 – 29.10.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: единадесет (карантинирани поради контакт с болен близък)

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

Дата: 29.10.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 19.10.2020 – 23.10.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: четирима (карантинирани поради контакт с болен близък)

По указание на експерти от РЗИ- Пловдив за сега не се налага преминаване на учениците към обучение в електронна среда

Дата: 23.10.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 12.10.2020 – 16.10.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма

Дата: 16.10.2020 г. ДИРЕКТОР:  Сийка Зрънчева 

                                                                                               

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 05.10.2020 – 09.10.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма

Дата: 09.10.2020 г. ДИРЕКТОР: Сийка Зрънчева 

                                                                                                

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 28.09.2020 – 02.10.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма

Дата: 02.10.2020 г. ДИРЕКТОР: Сийка Зрънчева 

                                                                                                

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за ежеседмично съобщаване на броя на учениците поради съмнение за  COVID-19 или заболели от COVID-19

седмица: 21.09.2020 – 25.09.2020

от училище ОУ „Васил Петлешков“

Адрес: Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 131

Телефон за връзка: 032 643 673; 0884 787772

Общ брой ученици: 389

Отсъстващи поради съмнение за COVID-19: няма

Дата: 25.09.2020 г. ДИРЕКТОР: Сийка Зрънчева