Полезна информация

СПИСЪК НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА за 5 клас

Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година

Електронен прием на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Учебно време и ваканции за 2016/2017 учебна година

Национално външно оценяване

 

            Изказваме своята благодарност на родителите, присъствали на срещата за бъдещи първокласници на 23.11.2016г., които отделиха от своето време и дойдоха да се запознаят с нашия екип, с условията в ОУ „Васил Петлешков” и зададоха своите въпроси. Надяваме се, че сме били полезни за Вас във връзка с предстоящото записване на Вашите деца в I клас!
Очакваме Ви отново през 2017г.!
Ето и няколко сайта, в които бихте могли да прочетете полезна информация за подготовката на децата в прехода от предучилищна група към първи клас, а също и за приятни занимания:
http://www.roditeli.org/ – Ресурси – Наръчник за родители, Наръчник за родители на първокласници
http://roditel.bg/
http://krokotak.com/
http://dechica.com/
http://detskiknigi.com/
от Светозара Чакърова, Мария Янкова и Калина Даскалова

 

15052122_1194847920550543_668475753_o