Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НЕВЯНА ПОПОВА

ЖАНА КИРОВА

МАТЕМАТИКА

ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА

МИЛЕНА МАВРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МИЛЕНА МАВРОВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИВАН ПОПОВ

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИВАН ПОПОВ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАДКО НАЧЕВ

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Група V а, V б,     СТОЯН ШИШКОВ