Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНА АПОСТОЛОВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ЖАНА КИРОВА

РОСИЦА РУДОВА

МАТЕМАТИКА

МИЛЕНА МАВРОВА

ВИОЛЕТА ФИЛЧЕВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

АНИ АТАНАСОВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СТОЯН ШИШКОВ

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СТОЯН ШИШКОВ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

НИНА ДИМИТРОВА

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I a Елена Драмчева

I б Евелина Димова

I в Сабина Вълчанова

II а  Севдалина Ибишева

II б  Богдана Добрева

III а Петя Стоянова

III б Ирена Костова

III в Ралица Митева

IV а Янка Иванова

IV б Иванка Хаджиева

IV в Анна Димова

V а,б Стоян Шишков