Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ЖАНА КИРОВА

МАТЕМАТИКА

ДИМИТРИНКА ЛАМБОВА

МИЛЕНА МАВРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МИЛЕНА МАВРОВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЕЛИНА МИНЧЕВА

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЕЛИНА МИНЧЕВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАДКО НАЧЕВ

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I а  Десислава Касарска

I б  Елена Драмчева

I в Ралица Митева

II а Янка Иванова

II б Иванка Хаджиева

II в Анна Димова

III а,б Ирена Костова

III б,в Евелина Димова

IV а Росица Христова

IV б Севдалина Ибишева

 V а, б Стоян Шишков