Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ЖАНА КИРОВА

РОСИЦА РУДОВА

МАТЕМАТИКА

ДИМИТРИНКА ЛАМБОВА

МИЛЕНА МАВРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

АНИ АТАНАСОВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЕЛИНА МИНЧЕВА

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЕЛИНА МИНЧЕВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАДКО НАЧЕВ

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I а  Севдалина Ибишева

I б  Богдана Добрева

II а Десислава Касарска

II б Елена Драмчева

II в Ралица Митева

III а Янка Иванова

III б Иванка Хаджиева

III в Анна Димова

IV а, б – сборна група  Евелина Димова

IV а, в – сборна група Ирена Костова

 V а, б, в  Стоян Шишков