Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНА АПОСТОЛОВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ЖАНА КИРОВА

МАТЕМАТИКА

МИЛЕНА МАВРОВА

ВИОЛЕТА ФИЛЧЕВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗДРАВКО ГАТЕШКИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МИЛЕНА КАМБУРОВА

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МИЛЕНА КАМБУРОВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

НИНА ДИМИТРОВА

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I a Надя Кръстанова

I б Благовеста Зрънчева

I в Елена Христозова

II а  Елена Драмчева

II б  Евелина Димова

II в Тодор Начев

III а Анна Димова

III б Богдана Добрева

IV а Янка Иванова

IV б Ирена Костова

IV в Ралица Митева

V а,б Стоян Шишков