Учители

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНА АПОСТОЛОВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ЖАНА КИРОВА

МАТЕМАТИКА

МИЛЕНА МАВРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗДРАВКО ГАТЕШКИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МИЛЕНА КАМБУРОВА

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МИЛЕНА КАМБУРОВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

I a Юлия Еленкова

I б Любка Палазова

I в Елена Христозова

II а  Елисавета Ташева

II б Антония Ангелова

II в Десислава Ангелова

III а Мария Янкова

III б Светозара Хаджиминова-Чакърова

III в Калина Даскалова

IV а Дарина Деведжиева

IV б Иванка Делчева

V а Виолета Дончева-Дернева

V б Райна Джурова

V в Ивайла Димитрова

VI a Ана Апостолова

VI б Людмила Танчева

VII а Жана Кирова

VII б Милена Маврова

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I a Ралица Митева

I б Ирена Костова

I в Янка Иванова

II а  Надя Кръстанова

II б  Благовеста Зрънчева

II в Лили Форева

III а Елена Драмчева

III б Евелина Димова

III в Тодор Начев

IV а Анна Димова

IV б Богдана Добрева

V а,б,в Стоян Шишков