Училищно настоятелство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Руслан Тенчев

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Куртакова

Инна Николова

Величка Каймаканова

Искра Попова

Антония Ангелова

Виктор Хаджиев