Училищно настоятелство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калина Кирева

ЧЛЕНОВЕ:

Донка Козарова- касиер

Трифонка Мутафчиева

Йорданка Начева

Лили Форева