Училищно настоятелство

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Ганев

ЧЛЕНОВЕ:

Калина Даскалова- касиер

Пенчо Пенчев

Марта Петрова

Радка Симова

Ксения Кузманова

Петя Кирова