Ръководство

ДИРЕКТОР

СИЙКА ЗРЪНЧЕВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ЙОРДАНКА НАЧЕВА

ПЕТЯ КИРОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ИВЕЛИН ИВАНОВ