Ръководство

ДИРЕКТОР

СИЙКА ЗРЪНЧЕВА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ЙОРДАНКА НАЧЕВА

ЛЮДМИЛА ТАНЧЕВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ИВЕЛИН ИВАНОВ