Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Петя Несторова
  2. Емилия Милчева
  3. Петя Бизюрева
  4. Георги Георгиев

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Здравко Стойнев
  2. Ангелина Димитрова
  3. Ваня Друмчийска