Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Василева Георгиева- Грозева

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Петър Стефанов Христов
  2. Светла Асенова Настанлиева
  3. Албена Иванова Александрова

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Деяна Недева
  2. Антоанета Грозданова
  3. Пенка Чапкънова