Класни ръководители 2022/2023

1.а – Елисавета Ташева

1.б – Антония Ангелова

1.в – Десислава Ангелова

2.а – Мария Янкова 

2.б – Светозара Хаджиминова-Чакърова

2.в – Калина Даскалова

3.а – Дарина Деведжиева

3.б – Иванка Делчева

4.а – Лили Форева

4.б – Любка Палазова

4.в – Юлия Еленкова

5.а – Ана Апостолова

5.б – Людмила Танчева                 

6.а – Жана Кирова

6.б – Милена Маврова

7.а – Виолета Дончева-Дернева

7.б – Райна Джурова

7.в – Ивайла Димитрова