Класни ръководители 2019/2020

1.а          Лили Форева        

1.б           Любка Палазова  

1.в           Надя Кръстанова   

2.а            Елена Христозова

2.б            Антония Ангелова

2.в            Десислава Ангелова

3.а           Мария Янкова              

3.б           Светозара Хаджиминова-Чакърова  

3.в           Калина Даскалова                       

4.а           Дарина Деведжиева   

4.б           Иванка Делчева  

5.а           Екатерина Николова

5.б           Людмила Танчева

6.а           Милена Маврова                       

6.б           Николина Барбутева  

7.а           Ивайла Димитрова                     

7.б           Виолета Дончева-Дернева                    

7.в           Райна Джурова