Класни ръководители 2023/2024

I a – Юлия Еленкова

I б – Любка Палазова

I в – Елена Христозова

II а – Елисавета Ташева

II б – Антония Ангелова

II в – Десислава Ангелова

III а – Мария Янкова

III б – Светозара Хаджиминова-Чакърова

III в – Калина Даскалова

IV а – Дарина Деведжиева

IV б – Иванка Делчева

V а – Виолета Дончева-Дернева

V б – Райна Джурова

V в – Ивайла Димитрова

VI a – Ана Апостолова

VI б – Людмила Танчева

VII а – Жана Кирова

VII б – Милена Маврова