Класни ръководители 2018/2019

1.а           Елисавета Ташева   /ЦДО 1.а    Янка Иванова/           

1.б           Антония Ангелова   /ЦДО 1.б    Иванка Хаджиева/                    

1.в           Десислава Ангелова   /ЦДО 1.в   Нина Иванова/                  

2.а           Мария Янкова   /ЦДО 2.а   Елена Драмчева/               

2.б           Светозара Хаджиминова-Чакърова  / ЦДО 2.б  Евелина Димова/                

2.в           Калина Даскалова   /ЦДО 2.в   Ирена Костова/                       

3.а           Дарина Деведжиева   /ЦДО 3.а   Благовеста Благоева/ 

3.б           Иванка Делчева   / ЦДО 3.б       Жана Дачева/                        

4.а           Любка Палазова   /ЦДО 4. аб      Надя Кръстанова/                           

4.б           Лили Форева   /ЦДО 4.аб      Надя Кръстанова/ 

5.а           Милена Маврова   /ЦДО 5.аб   Стоян Шишков/                         

5.б           Николина Барбутева   /ЦДО 5.аб   Стоян Шишков/ 

6.а           Ивайла Димитрова                     

6.б           Виолета Дончева-Дернева                    

6.в           Райна Джурова                             

7.а           Невяна Попова                              

7.б           Жана Кирова