За училището

ОУ„Васил Петлешков“, гр. Пловдив е с 60 годишна история и е едно от най- предпочитаните основни училища в район Западен.Към момента в училището преподават 38 учители и се обучават 430 ученика от първи до седми клас.Всяка година нараства броя на учениците, желаещи да бъдат приети в нашето училище.Стремим се
тази тенденция да се запази, но осъзнаваме, че това може да се осъществи само чрезвисоко качество на преподаване.Ние сме базово училище и споделяме добри практики и обучаваме колеги от други училища и студенти, като работим съвместно с преподаватели от втория по големина университет в България – ПУ „Паисий
Хилендарски“.Вярваме, че за да осигурим качествено образование на своите възпитаници самите ние като преподаватели трябва да сме подготвени и да отговаряме на нуждите на свят, който бързо се променя и се подчинява все повече на високите технологии.Активно сме ангажирани и с клубове за дейности по интереси, за да
създаваме по-близка връзка учител-ученик, за да надграждаме материала по съответния предмет чрез чисто практически дейности.Тези клубове се отразяват много добре и върху самите отношения между учениците като ги правят по-толерантни един към друг и изграждат у тях глобални умения: работа в екип, критическо мислене и емоционална интелигентност.Това развива и чувство за принадлежност към училището.  Учителите са силно мотивирани да се усъвършенстват и да работят както върху личните си, така и върху професионалните компетенции и социални умения. Колективът ни е доказал, че работи добре в екип и в атмосфера на взаимно сътрудничество.