Дейности по интереси


Аз-защитникът на околната среда

Децата от клуба коментираха замърсяването на горите и водите и единодушно отсъдиха , че най-голяма е вредата първо за животните, а после и за хората. Малките екоактивисти знаят колко е важно разделното събиране на отпадъци и рециклирането. От използвани капачики те направиха своите проекти “ Спаси ме!“ . Получиха се лисица, зайче и рибка и апел за тяхното опазване.