Дейности по интереси

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020Г.

„Образование за утрешния ден“

Аз-защитникът на околната среда

Децата от клуба коментираха замърсяването на горите и водите и единодушно отсъдиха , че най-голяма е вредата първо за животните, а после и за хората. Малките екоактивисти знаят колко е важно разделното събиране на отпадъци и рециклирането. От използвани капачики те направиха своите проекти “ Спаси ме!“ . Получиха се лисица, зайче и рибка и апел за тяхното опазване.