Бюджет

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2024 до 31.03.2024 г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 31.12.2023 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 30.09.2023 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2023 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2023 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 31.03.2023 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2022 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2022 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.09.2022 г.

Бюджет 2022 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.06.2022 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.03.2022 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022 г.

Бюджет 2021 година

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.09.2021 г.

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2021 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.03.2021 г.

Отчет на изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Отчет за  изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2020 г.

Бюджет 2020 година

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2020г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2020г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01. – 28.02. 2019г.

Бюджет 01.01.2019 – 30.06.2019г.

Бюджет 01.01.2019г. – 31.03.2019 г.

Бюджет 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

3 001

43471342_2057661541212504_5667760782218100736_n

БЮДЖЕТ 2018-1

БЮДЖЕТ 2018-2

БЮДЖЕТ 2018-3

БЮДЖЕТ 2018-4

БЮДЖЕТ 2018-5

БЮДЖЕТ 2018-6

БЮДЖЕТ 2018-9

Бюджет 01.01.2018 – 30.06.2018

Бюджет 01.01.2018 – 31.03.2018

Бюджет 01.01.2017 – 31.12.2017

Бюджет 01.01.2017- 30.09.2017

Бюджет 01.01.2017- 30.06.2017

Бюджет 01.01.2016 – 30.09.2016

Бюджет 01.01.2016 – 31.01.2016

Бюджет 01.01.2017 – 31.03.2017