УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Урокът беше проведен от господин Искрен Красимиров, основател на  НПО „НЕЗАБРАВИМАТА БЪЛГАРИЯ“. Целите на тази инициатива бяха да се подсили чувството за национална принадлежност и да се запали по изгасналата  искра на патриотизма в съвременните наши деца. Темата на изнесения урок кореспондираше с отбелязването на 140 годишнината от Освобождението на България с акцент върху личността и делото на Христо Ботев и Васил Левски. Урокът беше […]

Прочети

Полезната математика

         Един малко по- нестандартен час по математика се проведе в ОУ „Васил Петлешков“ с петокласниците, които трябваше да научат къде и как могат да използват знанията си за процент. Класът бе разделен на групи, като всяка група игра ролята на отдел в голяма търговска фирма: борд на директорите, финансов отдел, маркетингов отдел, служители. На всяка група бяха раздадени работни листове с информация, […]

Прочети

ИНТЕРАКТИВЕН УРОК В ЧАСА НА КЛАСА НА 5 „Б“ КЛАС

Управление на емоциите             На 26.02.2018 г. се проведе Интерактивен час на класа с ученици от 5 „б“ клас с участието на г-жа Виолета Дончева /класен ръководител / и г-жа Виолета Иванова /педагогически съветник на училището/. Идеята за Урока беше продиктувана от нуждата на учениците в класа да развият умения да разпознават емоциите си и да осъзнаят начина, по който […]

Прочети

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ

                      Изказваме сърдечна благодарност на Михаил Карагяуров, Георги Иванов и на целия екип на ЕТ ТЕХНОЛАБ 11 за направеното дарение – комплект за демонстрационни опити по физика и астрономия! Комплектът съдържа магнитна дъска, лазери, лещи, призми и други елементи, необходими за провеждане на фронтални експерименти по оптика в седми клас. Новата придобивка ще допринесе за онагледяване на изучаваните светлинни […]

Прочети

Поредна среща с български писател

            На 19.01.2018 първокласниците отново слушаха приказки, прочетени от самия автор! Те се запознаха  с писателката Павлина Николова, която им представи две свои книжки и ги пренесе в света на гатанките и българските народни герои.

Прочети

Сурва весела година!

          Малки коледари и сурвакари от 1.“Б“ и 1.“В“ клас пяха песни, разказаха как се правят сурвачки и символично отправиха своите наричания и благопожелания към „стопаните“ на училището.  

Прочети

Среща с български писател

        На 19.12.2017 първокласниците се  срещнаха с писателката Катя Белчева, която ги запозна  със своите занимателни стихчета. Тя напомни на малчуганите как да се отнасят към книгите, а също и да не забравят да четат български произведения от прекрасните български писатели.      

Прочети