Учители

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Клас

Кл. ръководител

Учител ЦДО

1 „А“ Мария Янкова Надежда Гюлева
1 „Б“ Светозара Чакърова Ева Димова
1 „В“  Калина Даскалова Ирена Костова
2 „А“ Дарина Деведжиева Елисавета Ташева Порфолио
2 „Б“ Иванка Делчева Десислава Ангелова
3 „А“ Елисавета Пантова Антония Ангелова
3 „Б“ Лили Форева Жана Дачева
4 „A“ Юлия Еленкова Янка Иванова Портфолио
4 „Б“ Иванка Хаджиева Янка Иванова

УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НЕВЯНА ПОПОВА

ЖАНА КИРОВА

МАТЕМАТИКА

ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА

МИЛЕНА МАВРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МИЛЕНА МАВРОВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА  Портфолио

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

НИКОЛИНА БАРБУТЕВА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА МАВРОВА Портфолио

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИВАЙЛА ДИМИТРОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИВАН ПЕТКОВ

МУЗИКА

РАЙНА ДЖУРОВА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИВАН ПЕТКОВ

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

РАДКО НАЧЕВ

УЧИТЕЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Група V а, V б, Vв,   НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА

Група VI а, VI б,     СТОЯН ШИШКОВ