Класни ръководители 2017/2018

I  а   Мария Янкова

I  б   Светозара Чакърова   

I  в   Калина Даскалова      

II  а   Дарина Деведжиева  

II  б    Иванка Делчева           

III а   Елисавета Пантова      

III б    Лили Форева  

IV а    Юлия Еленкова             

IV б   Иванка Хаджиева

V а    Ивайла Димитрова

V б    Виолета Дончева

V в       Райна Джурова

VI а    Невяна Попова

VI б    Жана Кирова

VII а    Николина Барбутева

VII б   Гергана Алексиева